Blogglisten.no

SISTE INNLEGG

HVL PPU 1820: Vygotskijs syn på læring og mulige følger dette perspektivet får min undervisning

Majbritt - 17.10.2018 20:19

Fokusområde I denne bloggen vil jeg ta for meg de mest grunnleggende trekk ved Vygotskijs sosio

17.10.2018

Kirkebygdenskoleblog… - 17.10.2018 14:23

Aktivitetsdagen     På Kirkebygden skole har det vært aktivitetsdag den 21.09.18

NORSK OG MATEMATIKK I ET LITERACY-PERSPEKTIV: METABEVISSTHET OGSÅ FOR DE SVAKE ELEVENE VOL. 2

Norsklærerfrue - 15.10.2018 01:14

God dag til deg, følger av Norsklærerfrue! Mitt navn er Audun Halveg Iversby. Mitt virke e

Sakprosa i skolen

Lacunabeach - 14.10.2018 23:44

Skrevet av Knut Hei, kjære bloggvenner! Artikkelen jeg har valgt er innledningskapittelet til b

Arbeid med tekst i skolen

Lacunabeach - 14.10.2018 22:28

Skrevet av Runar. (Bilde fra en sensommerdag i Trondheim for et par år siden, i bakgrunnen kan

Norsk og matematikk i et literacy-perspektiv: metabevissthet også for de svake elevene

Norsklærerfrue - 14.10.2018 20:43

Hei, bloggen! Utviklingen av de sosiokulturelle forskjellene står sentralt for artikkelen jeg h

Media Literacy Perspecitves - Digital kompetanse i skolen

Norsklærerfrue - 14.10.2018 17:23

Hei bloggen. Fra morgen til kveld blir vi eksponert for tekst. For å kunne ta del i samfunnet e

Hvilken tekstkyndighet har elever med seg fra videregående skole?

Lacunabeach - 14.10.2018 13:53

Skrevet av Janne  Heisann, bloggen!  I denne bloggoppgaven skal jeg ta for meg den fagfell

Den dialogiske undervisningen knyttet til modelltekster

Norsklærerfrue - 14.10.2018 13:17

God dag, min litteracy-interesserte venn! Jeg har valgt å skrive om artikkelen Hvordan samtaler

Videreutvikling av leseferdigheter

Lacunabeach - 12.10.2018 20:24

Skrevet av Anny   I dette blogginnlegget skal jeg presentere kapitelet Videreutvikling av lesef

Hvordan forebygge at elever faller utenfor utdanningssystemet?

Lacunabeach - 12.10.2018 14:14

Høsten har kommet for fullt i Trondheim og det er på tide med første innlegg på

Literacy i skolen

Lacunabeach - 12.10.2018 13:40

I dette blogginnlegget skal jeg presentere kapittelet «Literacy, litteraturundervisning og en s

Digital literacy

Lacunabeach - 12.10.2018 13:38

Digital kompetanse som literacy? Refleksjoner over ungdomsskoleelevers multimodale tekster av C

Har lærerrespons på oppgaveskriving forandret seg fra 1995 til 2017?

Norsklærerfrue - 11.10.2018 13:38

Hei bloggen! I dette blogginnlegget skal jeg presentere artikkelen «Ti punkt om rettleiing i op

En liten hilsen fra favorittene

Lacunabeach - 11.10.2018 11:59

Halla bloggen og halla fans! Vi ville bare legge ved et meget relatable bilde som beskriver oss og v

God morgen verden!

#bikerpus - 11.10.2018 07:15

Da er man på plass igjen. Blandt papirer og pc. Det ligger ann til å bli en strålende