Kategori > Samfunn

Menneskerettighetenes etiske supplering – spørsmål og svar

<Av Odin Lysaker, filosof og førsteamanuensis i etikk, Universitetet i Agder, samt gjesteforsker, Norsk senter for menneskerettigheter> To sentrale miljøer uttalte nylig til NRKs Verdibørsen at menneskerettighetene bør suppleres av etikk. ...

28.07.2014 @ 10:30

Sammen Mot Terror

(ADVARSEL _ STERKE BILDER)Jeg har ikke ord..... Håper snart at noen griper inn i disse forferdelige situasjonene som pågår i dagens verdensbilde.I en verden hvor terror og krig har blitt en hverdag for mange, mens andre sitter på sidelinjen og bar ...

25.07.2014 @ 20:40