Blogglisten.no

bihjelpen

http://bihjelpen.blogg.no/
RSS-Feed: http://bihjelpen.blogg.no/index.rss







Dag Global Rang Sidevisninger Norske Sidevisninger Lesere Norske lesere
22-08-2017 491 166 142 102 88
21-08-2017 654 101 93 68 60
20-08-2017 1361 43 34 30 22
19-08-2017 1439 37 25 27 17
18-08-2017 992 51 39 39 30
17-08-2017 1044 49 41 38 30
16-08-2017 895 69 52 48 38


SISTE INNLEGG

BØK 3434 - Bedriftsøkonomi og finans

Bihjelpen - 10.05.2017 12:29

Her kommer det noen oppgaver med svar og forklaring på eksamensrelevante spørsmål i b

Eksamen i Kommunikasjon for ledere og organisasjoner

Bihjelpen - 24.04.2017 16:54

Da er quizzen i Kommunikasjon for ledere og organisasjoner publisert på Ace sine nettsider

ACE Education hjelper deg frem mot eksamen

Bihjelpen - 27.02.2017 20:26

Ikke glem å benytt dere av ACE education sine quizzer til eksamenslesingen. Nå ligger det

Oppgave 13 - Grupper og team

Bihjelpen - 07.12.2016 15:49

13. Hva menes med begrepet gruppe i organisasjonspsykologisk sammenheng? Beskriv videre   Test

Oppgave 12 - Endringsledelse

Bihjelpen - 07.12.2016 15:48

12. Hvilke hovedtyper av organisasjonsendringer kjenner du til og hvilken rolle spiller   Test

Oppgave 11 - Ledersituasjoner - situasjonsbestemt ledelse og selvledelse

Bihjelpen - 07.12.2016 15:47

11. Flere teorier hevder at ledere må kunne tilpasse seg en rekke ulike situasjoner, også

Oppgave 10 - Transformasjonsledelse, lederens trekk, atferd, kjønn Ledereffektivitet

Bihjelpen - 07.12.2016 15:45

10. Hva menes med begrepet ledereffektivitet? Beskriv så sentrale sider ved de ulike teoriene o

Oppgave 9 - Lederskap, administrasjon og kommunikasjon

Bihjelpen - 07.12.2016 15:45

9. Drøft begrepene lederskap og administrasjon (leadership og management) og deretter lederens

Oppgave 8 - Innflytelse, påvirkning, makt og politik

Bihjelpen - 07.12.2016 15:41

8. Forklar hva som menes med begrepene innflytelse, påvirkning, makt og politikk. Gjør s&#

Oppgave 7 - Emosjoner, jobbholdninger og arbeidsmiljø

Bihjelpen - 07.12.2016 15:40

7. Beskriv sentrale aspekter ved emnene emosjoner, jobbholdninger og arbeidsmiljø. Bruk derette

Oppgave 6 - Læring

Bihjelpen - 07.12.2016 15:39

Hva er læring? Definer begrepet og drøft hva som kjennetegner de mest sentrale formene for

Oppgave 5 - Beslutning

Bihjelpen - 07.12.2016 15:30

5. Definer begrepet beslutning. Redegjør deretter for de mest sentrale teoriene om beslutning,

Oppgave 4 - Persepsjon

Bihjelpen - 07.12.2016 15:25

4. Definer begrepet persepsjon og beskriv grunnmekanismene i persepsjon. Beskriv også de mest s

Oppgave 3 - Personlighet

Bihjelpen - 07.12.2016 15:24

Hva menes med begrepet personlighet? Diskuter forholdet mellom de psykodynamiske, humanistiske og tr

Oppgave 2 - Motivasjon

Bihjelpen - 07.12.2016 15:20

2. Definer begrepet motivasjon. Drøft de ulike teorier om motivasjon, og hvordan teoriene beskr

Oppgave 1 - Organisasjon

Bihjelpen - 07.12.2016 15:16

1. Definer begrepet organisasjon. Redegjør for de mest kjente klassiske modeller / teorier for