Utopisk realisme

Siste innlegg

UiS-styret: Valgprogram på nett

Idag ble valgprogrammene til kandidatene til representant for midlertidig ansatte i styret til Universitetet i Stavanger offentliggjort på nettsiden til UiS. Valget finner sted 3.-9. april.Mitt valgprogram er her. ...

31.03.2014 @ 18:08

Under en annen himmel - apropos den nye rapporten fra FNs klimapanel

Det snakkes om klimaendringer på radioen. Men alt dreier seg visstnok om konsekvensene for én art (som tilfeldigvis er den samme arten som har stelt i stand problemene) - matsikkerhet og vanntilgang, blant annet. Og i avisen leser jeg at klimaendrin ...

31.03.2014 @ 07:19

Valg til UiS-styret: Valgprogram for Morten Tønnessen

a) Morten Tønnessenb) 38 årc) Førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for helsefag, Samfunnsvitenskapelig fakultet; prosjektleder ved UiS for det norsk-estiske forskningsprosjektet «Dyr i landskap i endring» (EEA Norway Grants EMP151) d) Je ...

23.03.2014 @ 23:12

Oppdatert Twitter-profil

Jeg har oppdatert bio og bilde(r) for mitt Twitter-alias, @sporfilosofen.Ifølge Twtrland.com er jeg ikke særlig aktiv eller innflytelsesrik. Kun 4 av 100 av mine tweets blir retweetet, og kun 9 av 100 besvart. ...

17.03.2014 @ 20:56

(sic)

...

17.03.2014 @ 20:09

Tekst fra Jørund Aase Falkenbergs kunstutstilling: "Utenfor sirkelen"

[Denne teksten er skrevet på oppdrag fra kunstneren Jørund Aase Falkenberg, og inngår i hans kunstutstilling "Utenfor sirkelen", som 6. mars til 15. juni vises på MUST - Stavanger Museum. Der ligger en bunke. Teksten er også tilgjengelig på kuns ...

17.03.2014 @ 12:02

Saken om valgt/tilsatt rektor ved UiS: Eksempel på manglende åpenhet

Følgende tekst er mitt innlegg i en pågående diskusjon på UiS sine nettsider med utgangspunkt i et styreseminar hvor tema var en alternativ styreform med ansatt i stedet for valgt rektor. Diskusjonen ble startet av fast styremedlem Bjørn Kvalsvik ...

23.02.2014 @ 19:34