Jeanines Blogg

Siste innlegg

Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 3)

Som jeg startet med i innlegget jeg skrev 20.03.2014 Forvaltningskriminaliteten i Nav – Brukerutvalgene (Del 1): Hva i helvete er det Brukerorganisasjonene driver med? Får de i det hele tatt betalt? I såfall for hva da? Det er Brukerorganisasjonen ...

06.04.2014 @ 20:00

Fast og langvarig praksis i Nav…

25.03.2014 - Nav tapte i retten, men fortsetter som før «Hvis en enkeltstående dom i lagmannsretten avviker fra det som er langvarig praksis i Nav og Trygderetten, vil den ikke føre til praksisendring i Nav, sier Mikalsen» http://bit.ly/1 ...

25.03.2014 @ 14:40

Uføresak pågår på 3. året. Fortløpende oppdateringer:

Statsministerens kontor Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref 2011/1016/BBA                                                                          ...

24.03.2014 @ 00:49

Nav kan ikke nekte lydopptak!

- Ei heller kan de nekte å uttale seg til pressen når borgerene har løst dem fra taushetsplikten! 1. Vær oppmerksom på at Nav IKKE kan nekte deg å ta opp samtaler med dem! Hvis de det gjør, så er det lov å ta hemmelig lydopptak. Ja du kan ta ...

21.03.2014 @ 16:00

Innlegg fra Navgruppa på Facebook – Del 2:

Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014 Prioritering Sosiale tjenester i Nav: Høyeste prioritet har hendelsesbaserte tilsynssaker hvor det er viktig å gripe inn raskt, og klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav (…) Fylkesmannen skal foret ...

17.03.2014 @ 14:52

Innlegg fra Navgruppa på Facebook – Del 1

Denne posten vil oppdateres. Jeg er en av to administratorer for Facebookgruppa NAV -  når du trodde du hade nådd bånn, hjelper NAV deg mye lenger ned: http://on.fb.me/1d0cKex Viktige oppdateringer der inne vil fortløpende samles her i bloggposte ...

16.03.2014 @ 19:34

Sosialhjelpsnormen må heves

Fra «Kunnskap og makt»: “En ting er å lage et opplegg for bekjempelse av fattigdom som myndighetene ikke vil/ikke klarer å gjennomføre på grunn av lojalitet til, eller motstand fra, aktører som har interesser i at det ikke blir gjennomført. D ...

16.03.2014 @ 16:01

Kvinne tente på seg selv på Nav St.Hanshaugen

14.03.2014 Tre Nav-kontor angrepet i dag: Krever strakstiltak for sikkerheten Drapstrussel mot ansatt på Grünerløkka. Kvinne tente på seg selv på St. Hanshaugen. Ansatt banket opp på Frogner. http://bit.ly/1fwFU4S Artikkelen starter: «Vern ...

14.03.2014 @ 21:42

Nav – Uten sanksjonsmuligheter?

10.03.2014 Regjeringen snur etter klagestorm Leger som ikke tar sykmeldingskurset, vil likevel ikke miste retten til å sykmelde. – Klokt, sier fastlege Gisle Roksund. «Selv om regjeringen fremdeles omtaler kurset som obligatorisk, blir det alt ...

13.03.2014 @ 13:55

Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?

Hvordan kan forvaltningskriminelle aktører i Nav ignorere «Stortingets krav» og slippe unna med det … helt uten at påkrevde sanksjoner sattes i verk? Tror de at Navrammede borgere i dette landet generelt er analfabeter og tomsinger? ...

09.03.2014 @ 17:30

Borgerenes vitnesbyrd om sosialtjenesten – Del 1

Meget treffende, og godt skrevet! En borger gir sitt vitnesbyrd om sosialtjenesten 10.01.02: Ondskapsfulle og maktsyke sosialsjefer Sosialtjenesten fremstår etter manges mening, mer og mer som sysselsettings rettette tiltak for en særdeles svært sp ...

08.03.2014 @ 00:13

Helse,- sosial- og eldreombudet

Helse- og sosialombudet i Oslo Årsmelding 2008 Side 12 - NÅR NØDEN ER STØRST SKAL HJELPEN GIS STRAKS: Etter helselovgivningen har alle rett til øyeblikkelig hjelp fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten når det kan føre til ...

07.03.2014 @ 21:58

Handlekraftig eller handlingslamma – Kritikk av Nav, slettet igjen!

04.03.2014 - NRK Ytring i dag, med bildet av statsminister Solberg: Handlekraftig eller handlingslamma? «Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget må avlyse møtet sitt i dag. Vi har ikkje ei einaste sak å diskutere. I prinsippet kan komiteen ...

04.03.2014 @ 19:33

Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!

Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold: http://bit.ly/ejaH4 SIVILOMBUDSMANNEN ÅRET ER 2007!: 39. Arbeids- og velferdsetatens veiledningsplikt og utrednings ...

02.03.2014 @ 16:19

Vanlig kost for Navansatte

07.02.2014 - Nav-ansatte er rystet og redde En mann ble pågrepet etter å ha truet Nav-ansatte torsdag. Hendelser som dette har blitt vanlig kost for Nav-ansatte, som nå er redde (…) Nav-leder i Drammen, Steinar Hansen, sier at de allerede har ...

25.02.2014 @ 23:33